top of page

Romania

Irina

Greetings everyone, I'm honored to be your leader. Outside our scoliosis community, I have a passion for literature, dance, and photography These interests help me find solace and inspiration. My scoliosis journey began years ago, when I was 11 years old, a path marked by challenges but also resilience. I've learned to embrace the journey, and now, I'm here to share, support, and learn with all of you.


Being a group leader is more than a role; it's a commitment to fostering a space where understanding and strength converge. My motivation stems from the belief that collective support can make a profound impact on individual experiences. Together, we'll navigate the complexities of scoliosis, finding unity in our shared strength and wisdom.


I am very happy to make this opportunity a continuation of my life's experience in that I can help young girls with scoliosis to have a quiet path full of new experiences to enjoy, just as I enjoyed it, on this road that has in the end, the goal is to maintain their health and make this a new lifestyle that will also bring them new friendships. 


Salutare tuturor, sunt onorata să fiu liderul dumneavoastră. În afara comunității noastre de scolioză, am o pasiune pentru literatură, dans și fotografie. Aceste interese mă ajută să găsesc alinare și inspirație. Călătoria mea în scolioză a început cu ani în urmă, când aveam 11 ani, un drum marcat de provocări, dar și de rezistență. Am învățat să îmbrățișez călătoria, iar acum sunt aici să împărtășesc, să sprijin și să învăț cu voi toți.


A fi lider de grup este mai mult decât un rol; este un angajament de a promova un spațiu în care înțelegerea și puterea converg. Motivația mea provine din convingerea că sprijinul colectiv poate avea un impact profund asupra experiențelor individuale. Împreună, vom naviga prin complexitățile scoliozei, găsind unitate în forța și înțelepciunea noastră comună.


Sunt foarte fericita să fac din această oportunitate o continuare a experienței mele de viață, prin aceea că pot ajuta fetele tinere cu scolioză să aibă un drum liniștit, plin de experiențe noi de care să se bucure, așa cum am facut-o si eu, pe acest drum care, în cele din urmă, are, scopul este de a le menține sănătatea și de a face din acesta un nou stil de viață care să le aducă și noi prietenii. 

bottom of page